Podatność CVE-2013-1600


Publikacja: 2020-01-28   Modyfikacja: 2020-01-29

Opis:
An Authentication Bypass vulnerability exists in upnp/asf-mp4.asf when streaming live video in D-Link TESCO DCS-2121 1.05_TESCO, TESCO DCS-2102 1.05_TESCO, DCS-2121 1.06_FR, 1.06, and 1.05_RU, DCS-2102 1.06_FR. 1.06, and 1.05_RU, which could let a malicious user obtain sensitive information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
D-Link IP Cameras Injection & Bypass
CORE
30.04.2013

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/59566
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/83916
https://packetstormsecurity.com/files/cve/CVE-2013-1600
https://vuldb.com/?id.8572
https://www.coresecurity.com/advisories/d-link-ip-cameras-multiple-vulnerabilities

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top