Podatność CVE-2013-1602


Publikacja: 2020-01-28   Modyfikacja: 2020-01-29

Opis:
An Information Disclosure vulnerability exists due to insufficient validation of authentication cookies for the RTSP session in D-Link DCS-5635 1.01, DCS-1100L 1.04, DCS-1130L 1.04, DCS-1100 1.03/1.04_US, DCS-1130 1.03/1.04_US , DCS-2102 1.05_RU/1.06/1.06_FR/1.05_TESCO, DCS-2121 1.05_RU/1.06/1.06_FR/1.05_TESCO, DCS-3410 1.02, DCS-5230 1.02, DCS-5230L 1.02, DCS-6410 1.0, DCS-7410 1.0, DCS-7510 1.0, and WCS-1100 1.02, which could let a malicious user obtain unauthorized access to video streams.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
D-Link IP Cameras Injection & Bypass
CORE
30.04.2013

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/59569
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/83942
https://packetstormsecurity.com/files/cve/CVE-2013-1602
https://www.coresecurity.com/advisories/d-link-ip-cameras-multiple-vulnerabilities

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top