Podatność CVE-2013-1603


Publikacja: 2020-01-28   Modyfikacja: 2020-01-29

Opis:
An Authentication vulnerability exists in D-LINK WCS-1100 1.02, TESCO DCS-2121 1.05_TESCO, TESCO DCS-2102 1.05_TESCO, DCS-7510 1.00, DCS-7410 1.00, DCS-6410 1.00, DCS-5635 1.01, DCS-5605 1.01, DCS-5230L 1.02, DCS-5230 1.02, DCS-3430 1.02, DCS-3411 1.02, DCS-3410 1.02, DCS-2121 1.06_FR, DCS-2121 1.06, DCS-2121 1.05_RU, DCS-2102 1.06_FR, DCS-2102 1.06, DCS-2102 1.05_RU, DCS-1130L 1.04, DCS-1130 1.04_US, DCS-1130 1.03, DCS-1100L 1.04, DCS-1100 1.04_US, and DCS-1100 1.03 due to hard-coded credentials that serve as a backdoor, which allows remote attackers to access the RTSP video stream.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
D-Link IP Cameras Injection & Bypass
CORE
30.04.2013

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/59571
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/83940
https://packetstormsecurity.com/files/cve/CVE-2013-1603
https://vuldb.com/?id.8575
https://www.coresecurity.com/advisories/d-link-ip-cameras-multiple-vulnerabilities

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top