Podatność CVE-2013-1656


Publikacja: 2013-03-08

Opis:
Spree Commerce 1.0.x through 1.3.2 allows remote authenticated administrators to instantiate arbitrary Ruby objects and execute arbitrary commands via the (1) payment_method parameter to core/app/controllers/spree/admin/payment_methods_controller.rb; and the (2) promotion_action parameter to promotion_actions_controller.rb, (3) promotion_rule parameter to promotion_rules_controller.rb, and (4) calculator_type parameter to promotions_controller.rb in promo/app/controllers/spree/admin/, related to unsafe use of the constantize function.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Spreecommerce -> Spree 

 Referencje:
https://www.conviso.com.br/advisories/CVE-2013-1656.txt
http://spreecommerce.com/blog/multiple-security-vulnerabilities-fixed
http://blog.conviso.com.br/2013/03/spree-commerce-multiple-unsafe.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top