Podatność CVE-2013-1661


Publikacja: 2013-09-03   Modyfikacja: 2013-09-04

Opis:
VMware ESXi 4.0 through 5.1, and ESX 4.0 and 4.1, does not properly implement the Network File Copy (NFC) protocol, which allows man-in-the-middle attackers to cause a denial of service (unhandled exception and application crash) by modifying the client-server data stream.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Vmware -> ESX 
Vmware -> ESXI 

 Referencje:
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2013-0011.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top