Podatność CVE-2013-1708


Publikacja: 2013-08-06   Modyfikacja: 2013-08-07

Opis:
Mozilla Firefox before 23.0 and SeaMonkey before 2.20 allow remote attackers to cause a denial of service (application crash) via a crafted WAV file that is not properly handled by the nsCString::CharAt function.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
VENDOR -> PRODUCT 
Mozilla -> Seamonkey 
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Firef14caox 

 Referencje:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=879924
http://www.mozilla.org/security/announce/2013/mfsa2013-67.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top