Podatność CVE-2013-1710


Publikacja: 2013-08-06   Modyfikacja: 2013-08-07

Opis:
The crypto.generateCRMFRequest function in Mozilla Firefox before 23.0, Firefox ESR 17.x before 17.0.8, Thunderbird before 17.0.8, Thunderbird ESR 17.x before 17.0.8, and SeaMonkey before 2.20 allows remote attackers to execute arbitrary JavaScript code or conduct cross-site scripting (XSS) attacks via vectors related to Certificate Request Message Format (CRMF) request generation.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Firefox 5.0 - 15.0.1 __exposedProps__ XCS Code Execution
joev
23.12.2013
Med.
Firefox toString console.time Privileged Javascript Injection
joev
19.08.2014

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
VENDOR -> PRODUCT 
Mozilla -> Firefox esr 
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Thunderbird esr 
Mozilla -> Thunderbird 
Mozilla -> Seamonkey 

 Referencje:
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:18773
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2735
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2746
http://www.mozilla.org/security/announce/2013/mfsa2013-69.html
http://www.securityfocus.com/bid/61900
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=871368

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top