Podatność CVE-2013-1715


Publikacja: 2013-08-06   Modyfikacja: 2013-08-07

Opis:
Multiple untrusted search path vulnerabilities in the (1) full installer and (2) stub installer in Mozilla Firefox before 23.0 on Windows allow local users to gain privileges via a Trojan horse DLL in the default downloads directory. NOTE: this issue exists because of an incomplete fix for CVE-2012-4206.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
VENDOR -> PRODUCT 
Mozilla -> Firefox 

 Referencje:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=883165
http://www.mozilla.org/security/announce/2013/mfsa2013-74.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top