Podatność CVE-2013-1885


Publikacja: 2014-01-24

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the token processing system (pki-tps) in Red Hat Certificate System (RHCS) 8.1 and possibly Dogtag Certificate System 9 and 10 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the PATH_INFO to (1) tus/ or (2) tus/tus/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Red Hat Certificate System pki-tps XSS flaw
Vincent Danen
26.01.2014

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Certificate system 
Redhat -> Dogtag certificate system 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=923039
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/84477
http://www.securitytracker.com/id/1029685
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0856.html
http://osvdb.org/93627
http://osvdb.org/93626

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top