Podatność CVE-2013-1886


Publikacja: 2014-01-24

Opis:
Format string vulnerability in the token processing system (pki-tps) in Red Hat Certificate System (RHCS) 8.1 and possibly Dogtag Certificate System 9 and 10 allows remote authenticated users to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via format string specifiers in unspecified vectors, related to viewing certificates.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Red Hat Certificate System pki-tps format string injection
Vincent Danen
26.01.2014

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Certificate system 
Redhat -> Dogtag certificate system 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=924870
http://www.securitytracker.com/id/1029685
http://www.securityfocus.com/bid/60085
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0856.html
http://osvdb.org/93613

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top