Podatność CVE-2013-1911


Publikacja: 2013-04-02   Modyfikacja: 2013-04-03

Opis:
lib/ldoce/word.rb in the ldoce 0.0.2 gem for Ruby allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in (1) an mp3 URL or (2) file name.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Ruby Gem ldoce 0.0.2 Remote command execution
Larry W. Cashdol...
01.04.2013

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mark burns -> Ldoce 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/83163
http://www.securityfocus.com/bid/58783
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/03/31/3
http://otiose.dhs.org/advisories/ldoce-0.0.2-cmd-exec.html
http://osvdb.org/91870
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-04/0010.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top