Podatność CVE-2013-1960


Publikacja: 2013-07-03

Opis:
Heap-based buffer overflow in the t2p_process_jpeg_strip function in tiff2pdf in libtiff 4.0.3 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via a crafted TIFF image file.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
libtiff (tiff2pdf) Multiple Buffer Overflow
Huzaifa Sidhpurw...
02.05.2013

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Remotesensing -> Libtiff 

 Referencje:
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-May/104916.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-May/105253.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-May/105828.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2013-06/msg00058.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2013-06/msg00080.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0223.html
http://seclists.org/oss-sec/2013/q2/254
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2698
http://www.securityfocus.com/bid/59609
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=952158

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top