Podatność CVE-2013-1965


Publikacja: 2013-07-10   Modyfikacja: 2013-07-13

Opis:
Apache Struts Showcase App 2.0.0 through 2.3.13, as used in Struts 2 before 2.3.14.3, allows remote attackers to execute arbitrary OGNL code via a crafted parameter name that is not properly handled when invoking a redirect.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apache -> Struts 
Apache -> Struts2-showcase 

 Referencje:
http://struts.apache.org/development/2.x/docs/s2-012.html
http://www.securityfocus.com/bid/60082
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=967655

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top