Podatność CVE-2013-2012


Publikacja: 2019-10-31   Modyfikacja: 2019-11-05

Opis:
autojump before 21.5.8 allows local users to gain privileges via a Trojan horse custom_install directory in the current working directory.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
autojump profile will load random stuff from a directory called custom_install
Zbigniew Jedrzej...
25.04.2013

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Debian linux 
Autojump project -> Autojump 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/04/25/14
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2013-2012
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/83827
https://github.com/wting/autojump/commit/ad09ee27d402be797b3456abff6edeb4291edfec
https://github.com/wting/autojump/commit/c763b2afadb188ab52849c21d43d2e8fe5b8800a
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2013-2012

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top