Podatność CVE-2013-2371


Publikacja: 2013-03-15   Modyfikacja: 2013-03-16

Opis:
The Web API in the Statistics Server in TIBCO Spotfire Statistics Services 3.3.x before 3.3.1, 4.5.x before 4.5.1, and 5.0.x before 5.0.1 allows remote attackers to obtain sensitive information via an unspecified HTTP request.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Tibco -> Spotfire statistics services 

 Referencje:
http://www.tibco.com/services/support/advisories/spotfire-advisory_20130313.jsp
http://www.tibco.com/multimedia/spotfire-statistics-services-advisory-2013-03-12_tcm8-18479.txt
http://www.tibco.com/mk/advisory.jsp

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top