Podatność CVE-2013-2373


Publikacja: 2013-03-15   Modyfikacja: 2013-03-16

Opis:
The Engine in TIBCO Spotfire Web Player 3.3.x before 3.3.3, 4.0.x before 4.0.3, 4.5.x before 4.5.1, and 5.0.x before 5.0.1 does not properly implement access control, which allows remote attackers to obtain sensitive information or modify data via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
TIBCO Spotfire Web Player Multiple vulnerabilities
tibco
17.03.2013

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Tibco -> Spotfire web player 

 Referencje:
http://www.tibco.com/services/support/advisories/spotfire-advisory_20130313.jsp
http://www.tibco.com/multimedia/spotfire-web-player-advisory-2013-03-12_tcm8-18480.txt
http://www.tibco.com/mk/advisory.jsp

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top