Podatność CVE-2013-2696


Publikacja: 2013-04-25   Modyfikacja: 2013-04-26

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the All in One Webmaster plugin before 8.2.4 for WordPress allows remote attackers to hijack the authentication of unspecified victims via unknown vectors.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Crunchify -> All-in-on-webmaster 

 Referencje:
http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-webmaster/changelog/
http://secunia.com/advisories/52877

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top