Podatność CVE-2013-2707


Publikacja: 2013-05-10

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the Login With Ajax plugin before 3.1 for WordPress allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users for requests that modify this plugin's settings.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netweblogic -> Login with ajax 

 Referencje:
http://wordpress.org/extend/plugins/login-with-ajax/changelog/
http://secunia.com/advisories/52950

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top