Podatność CVE-2013-2754


Publikacja: 2014-03-11

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in Umisoft UMI.CMS before 2.9 build 21905 allows remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that add administrator accounts via a request to admin/users/add/user/do/.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
UMI.CMS 2.9 Cross Site Request Forgery
High-Tech Bridge...
09.05.2013

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Umi-cms -> Umi.cms 

 Referencje:
https://www.htbridge.com/advisory/HTB23151
http://www.exploit-db.com/exploits/25449
http://packetstormsecurity.com/files/121564/UMI.CMS-2.9-Cross-Site-Request-Forgery.html
http://osvdb.org/93104
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-05/0029.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top