Podatność CVE-2013-2802


Publikacja: 2013-08-21

Opis:
The universal protocol implementation in Sixnet UDR before 2.0 and RTU firmware before 4.8 allows remote attackers to execute arbitrary code; read, modify, or create files; or obtain file metadata via function opcodes.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sixnet -> Rtu firmware 
Sixnet -> UDR 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-13-231-01

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top