Podatność CVE-2013-2819


Publikacja: 2014-01-15

Opis:
The Sierra Wireless AirLink Raven X EV-DO gateway 4221_4.0.11.003 and 4228_4.0.11.003 allows remote attackers to install Trojan horse firmware by leveraging cleartext credentials in a crafted (1) update or (2) reprogramming action.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sierrawireless -> Raven x ev-do 
Sierrawireless -> Airlink mp at&t 
Sierrawireless -> Raven xe 
Sierrawireless -> Airlink mp at&t wifi 
Sierrawireless -> Raven xt 
Sierrawireless -> Airlink mp bell 
Sierrawireless -> Raven x ev-do firmware 
Sierrawireless -> Airlink mp bell wifi 
Sierrawireless -> Airlink mp row 
Sierrawireless -> Airlink mp row wifi 
Sierrawireless -> Airlink mp sprint 
Sierrawireless -> Airlink mp sprint wifi 
Sierrawireless -> Airlink mp telus 
Sierrawireless -> Airlink mp telus wifi 
Sierrawireless -> Airlink mp verizon 
Sierrawireless -> Airlink mp verizon wifi 
Sierrawireless -> Pinpoint x 
Sierrawireless -> Pinpoint xt 
Sierrawireless -> Raven x 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-007-01A
http://www.sierrawireless.com/resources/support/airlink/docs/raven%20security%20vulnerability%202014-01-10.pdf

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top