Podatność CVE-2013-2824


Publikacja: 2014-02-26

Opis:
Schneider Electric StruxureWare SCADA Expert Vijeo Citect 7.40, Vijeo Citect 7.20 through 7.30SP1, CitectSCADA 7.20 through 7.30SP1, StruxureWare PowerSCADA Expert 7.30 through 7.30SR1, and PowerLogic SCADA 7.20 through 7.20SR1 do not properly handle exceptions, which allows remote attackers to cause a denial of service via a crafted packet.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Schneider-electric -> Struxureware scada expert vijeo citect 
Schneider-electric -> Citectscada 
Schneider-electric -> Struxureware powerscada expert 
Schneider-electric -> Powerlogic scada 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-13-350-01
http://www.citect.schneider-electric.com/security-DoS

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top