Podatność CVE-2013-2977


Publikacja: 2013-05-10

Opis:
Integer overflow in IBM Notes 8.5.x before 8.5.3 FP4 Interim Fix 1 and 9.x before 9.0 Interim Fix 1 on Windows, and 8.5.x before 8.5.3 FP5 and 9.x before 9.0.1 on Linux, allows remote attackers to execute arbitrary code via a malformed PNG image in a previewed e-mail message, aka SPR NPEI96K82Q.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus notes 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/83967
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21635878

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top