Podatność CVE-2013-3031


Publikacja: 2013-09-08   Modyfikacja: 2013-09-09

Opis:
A SQL stored procedure in the Universal Cache component in IBM solidDB 6.0.x before 6.0.1070, 6.3.x before 6.3.0.56, 6.5.x before 6.5.0.12, and 7.0.x before 7.0.0.4 allows remote authenticated users to cause a denial of service (uninitialized-memory access and daemon crash) via a call that includes named arguments and default parameter values, but does not include all of the expected arguments.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Soliddb 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/84593
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21643599
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC94044
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC94043
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC88797
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC88796

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top