Podatność CVE-2013-3041


Publikacja: 2013-09-30   Modyfikacja: 2013-10-04

Opis:
The Web Client in IBM Rational ClearQuest 7.1 before 7.1.2.12, 8.0 before 8.0.0.8, and 8.0.1 before 8.0.1.1 allows remote attackers to obtain sensitive information from the client-server data stream via unspecified vectors associated with a "JSON hijacking attack."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Rational clearquest 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/84724
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21648086

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top