Podatność CVE-2013-3244


Publikacja: 2013-10-23   Modyfikacja: 2013-10-24

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in the CJDB_FILL_MEMORY_FROM_PPB function in the Project System (PS-IS) module for SAP ERP Central Component (ECC) allow remote attackers to execute arbitrary code via a (1) RFC or (2) SOAP-RFC request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
SAP ERP Central Component Project System Remote Code Injection
ESNC
07.05.2013

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Erp central component 

 Referencje:
https://service.sap.com/sap/support/notes/1776695
http://www.esnc.de/sap-security-audit-and-scan-services/security-advisories/58-remote-code-injection-in-sap-erp-project-system.html
http://scn.sap.com/docs/DOC-8218

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top