Podatność CVE-2013-3274


Publikacja: 2013-07-19

Opis:
EMC Avamar Server and Avamar Virtual Edition before 7.0 on Data Store Gen3, Gen4, and Gen4s platforms do not properly determine authorization for calls to Java RMI methods, which allows remote authenticated users to execute arbitrary code via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Avamar server 
EMC -> Avamar server virtual edition 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-07/0114.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top