Podatność CVE-2013-3275


Publikacja: 2013-07-19

Opis:
EMC Avamar Server and Avamar Virtual Edition before 7.0 on Data Store Gen3, Gen4, and Gen4s platforms do not properly restrict use of FRAME elements, which makes it easier for remote attackers to obtain sensitive information via a crafted web site, related to "cross frame scripting vulnerabilities."

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
EMC -> Avamar server 
EMC -> Avamar server virtual edition 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-07/0114.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top