Podatność CVE-2013-3286


Publikacja: 2013-11-06

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in EMC Documentum eRoom before 7.4.4 P11 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted URL.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
EMC Documentum eRoom Multiple Cross Site Scripting Vulnerabilities
SEC
06.11.2013

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
EMC -> Documentum eroom 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-11/0019.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top