Podatność CVE-2013-3402


Publikacja: 2013-07-18

Opis:
An unspecified function in Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 7.1(x) through 9.1(2) allows remote authenticated users to execute arbitrary commands via unknown vectors, aka Bug ID CSCuh73440.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified communications manager 
Cisco -> Unified communications m2000anager 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20130717-cucm

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top