Podatność CVE-2013-3407


Publikacja: 2013-11-17   Modyfikacja: 2013-11-18

Opis:
The web interface in Cisco Server Provisioner 6.4.0 Patch 5-1301292331 and earlier does not require authentication for unspecified pages, which allows remote attackers to obtain sensitive information via a direct request, aka Bug ID CSCug65664.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Server provisioner 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=31776
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-3407

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top