Podatność CVE-2013-3435


Publikacja: 2013-07-23

Opis:
The Cisco Unified IP Conference Station 7937G allows remote attackers to cause a denial of service (networking outage) via a flood of TCP packets, aka Bug ID CSCuh42052.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified ip conference station 7937g 
Cisco -> Unified ip conference station 7937g firmware 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-3435
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=30152

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top