Podatność CVE-2013-3475


Publikacja: 2013-06-04   Modyfikacja: 2013-06-05

Opis:
Stack-based buffer overflow in db2aud in the Audit Facility in IBM DB2 and DB2 Connect 9.1, 9.5, 9.7, 9.8, and 10.1, as used in Smart Analytics System 7600 and other products, allows local users to gain privileges via unspecified vectors.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> DB2 
IBM -> Db2 connect 
IBM -> Smart analytics system 7600 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC92463
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC92495
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC92496
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC92498
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21639194
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21639355
http://www.securityfocus.com/bid/60255
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/84358

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top