Podatność CVE-2013-3553


Publikacja: 2018-02-08   Modyfikacja: 2018-02-09

Opis:
Nitro Pro 7.5.0.22 and earlier and Nitro Reader 2.5.0.36 and earlier allow remote attackers to execute arbitrary code via a crafted PDF file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Nitropdf -> Nitro pro 
Nitropdf -> Nitro reader 

 Referencje:
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/vulnerabilityresearchadvisories/2013/msvr13-007

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top