Podatność CVE-2013-3588


Publikacja: 2014-04-01   Modyfikacja: 2014-04-02

Opis:
The web management interface on Zyxel P660 devices allows remote attackers to cause a denial of service (reboot) via a flood of TCP SYN packets.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Zyxel -> P-660h-61 
Zyxel -> P-660h-63 
Zyxel -> P-660h-67 
Zyxel -> P-660h-d1 
Zyxel -> P-660h-d3 
Zyxel -> P-660h-t1 
Zyxel -> P-660h-t3 
Zyxel -> P-660hw 
Zyxel -> P-660hw d1 
Zyxel -> P-660hw d3 
Zyxel -> P-660hw t3 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/893726

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top