Podatność CVE-2013-3985


Publikacja: 2013-11-08   Modyfikacja: 2013-11-09

Opis:
The Enterprise Meeting Server in IBM Lotus Sametime 8.5.2 and 8.5.2.1 does not properly restrict application cookies, which allows remote attackers to read session variables by leveraging a weak setting of the Domain variable.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.9/10
2.9/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Lotus sametime 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/84968
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21654355

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top