Podatność CVE-2013-3986


Publikacja: 2013-11-08

Opis:
IBM Lotus Sametime 8.5.2 and 8.5.2.1 allows remote attackers to cause a denial of service (WebPlayer Firefox extension crash) via a crafted Audio Visual (AV) session.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus sametime 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/84969
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21654041

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top