Podatność CVE-2013-4050


Publikacja: 2013-11-07   Modyfikacja: 2013-11-08

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in webadmin.nsf in Domino Web Administrator in IBM Domino 8.5 and 9.0 allows remote authenticated users to hijack the authentication of unspecified victims via unknown vectors.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus domino 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/86433
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21652988

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top