Podatność CVE-2013-4094


Publikacja: 2013-06-28   Modyfikacja: 2013-06-29

Opis:
The Key Management feature in the SecureSphere Operations Manager (SOM) Management Server in Imperva SecureSphere 9.0.0.5 allows remote authenticated users to upload executable files via the (1) private_key or (2) public_key parameter in a T/keyManagement request to plain/settings.html, as demonstrated by uploading a Linux ELF file and a shell script.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Imperva SecureSphere Operations Manager Command Execution
Pedro Andujar
04.06.2013

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Imperva -> Securesphere 

 Referencje:
http://www.digitalsec.net/stuff/explt+advs/Imperva-SecureSphere.OptMgr.txt
http://packetstormsecurity.com/files/121861/Imperva-SecureSphere-Operations-Manager-Command-Execution.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top