Podatność CVE-2013-4152


Publikacja: 2014-01-23   Modyfikacja: 2014-01-24

Opis:
The Spring OXM wrapper in Spring Framework before 3.2.4 and 4.0.0.M1, when using the JAXB marshaller, does not disable entity resolution, which allows context-dependent attackers to read arbitrary files, cause a denial of service, and conduct CSRF attacks via an XML external entity declaration in conjunction with an entity reference in a (1) DOMSource, (2) StAXSource, (3) SAXSource, or (4) StreamSource, aka an XML External Entity (XXE) issue.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Spring Framework XML External Entity
Alvaro Munoz
22.08.2013

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Springsource -> Spring framework 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0212.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0245.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0254.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0400.html
http://seclists.org/bugtraq/2013/Aug/154
http://seclists.org/fulldisclosure/2013/Nov/14
http://www.debian.org/security/2014/dsa-2842
http://www.gopivotal.com/security/cve-2013-4152
http://www.securityfocus.com/bid/61951
https://github.com/spring-projects/spring-framework/pull/317/files
https://jira.springsource.org/browse/SPR-10806

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top