Podatność CVE-2013-4156


Publikacja: 2013-07-31

Opis:
Apache OpenOffice.org (OOo) before 4.0 allows remote attackers to cause a denial of service (memory corruption) or possibly have unspecified other impact via a crafted element in an OOXML document file.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Openoffice.org 
SUN -> Openoffice.org installer 
Apache -> Openoffice.org 

 Referencje:
http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2013-4156.html
http://seclists.org/bugtraq/2013/Jul/174
http://osvdb.org/95706

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top