Podatność CVE-2013-4251


Publikacja: 2019-11-04   Modyfikacja: 2019-11-05

Opis:
The scipy.weave component in SciPy before 0.12.1 creates insecure temporary directories.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Scipy -> Scipy 
Redhat -> Enterprise linux 
Fedoraproject -> Fedora 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-November/120696.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-October/119759.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-October/119771.html
http://www.securityfocus.com/bid/63008
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2013-4251
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2013-4251
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=CVE-2013-4251
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/88052
https://github.com/scipy/scipy/commit/bd296e0336420b840fcd2faabb97084fd252a973
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2013-4251

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top