Podatność CVE-2013-4390


Publikacja: 2013-10-23   Modyfikacja: 2013-10-24

Opis:
Open redirect vulnerability in the AbstractAuthenticationFormServlet in the Auth Core (org.apache.sling.auth.core) bundle before 1.1.4 in Apache Sling allows remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via a URL in the resource parameter, related to "a custom login form and XSS."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Apache Sling 1.1.2 Open Redirect
Raphael Wegmuell...
22.10.2013

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Sling auth core component 
Apache -> Sling 

 Referencje:
https://issues.apache.org/jira/browse/SLING-3141
http://www.securityfocus.com/bid/63241
http://secunia.com/advisories/55249
http://mail-archives.apache.org/mod_mbox/sling-dev/201310.mbox/%3CCAKkCf4qdFxEW9NXBJoMsrBama8LFNyir%2B61A0Vfzp4njEpeU%3Dw%40mail.gmail.com%3E

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top