Podatność CVE-2013-4547


Publikacja: 2013-11-23

Opis:
nginx 0.8.41 through 1.4.3 and 1.5.x before 1.5.7 allows remote attackers to bypass intended restrictions via an unescaped space character in a URI.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nginx -> Nginx 
Igor sysoev -> Nginx 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2013-12/msg00007.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2013-11/msg00084.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2013-11/msg00118.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2013-11/msg00119.html
http://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-announce/2013/000125.html
http://www.debian.org/security/2012/dsa-2802

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top