Podatność CVE-2013-4699


Publikacja: 2013-08-21

Opis:
The Yahoo! Japan Yafuoku! application 4.3.0 and earlier for iOS and Android does not verify X.509 certificates from SSL servers, which allows man-in-the-middle attackers to spoof servers and obtain sensitive information via a crafted certificate.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Yahoo -> Yafuoku! 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2013-000078
http://jvn.jp/en/jp/JVN68156832/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top