Podatność CVE-2013-4708


Publikacja: 2013-10-01   Modyfikacja: 2013-10-07

Opis:
The PPP Access Concentrator (PPPAC) in Internet Initiative Japan Inc. SEIL/x86 1.00 through 2.80, SEIL/X1 1.00 through 4.30, SEIL/X2 1.00 through 4.30, SEIL/B1 1.00 through 4.30, SEIL/Turbo 1.80 through 2.15, and SEIL/neu 2FE Plus 1.80 through 2.15 generates predictable random numbers, which allows remote attackers to bypass RADIUS authentication by sniffing RADIUS traffic.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
4.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
IIJ -> Seil/b1 
IIJ -> Seil/neu 2fe plus 
IIJ -> Seil/turbo 
IIJ -> Seil/x1 
IIJ -> Seil/x2 
IIJ -> Seil/x86 
IIJ -> Seil%2fb1 firmware 
IIJ -> Seil%2fneu 2fe plus firmware 
IIJ -> Seil%2fturbo firmware 
IIJ -> Seil%2fx1 firmware 
IIJ -> Seil%2fx2 firmware 
IIJ -> Seil%2fx86 firmware 

 Referencje:
http://www.seil.jp/support/security/a01388.html
http://osvdb.org/97619
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2013/JVNDB-2013-000091.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN40079308/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top