Podatność CVE-2013-4709


Publikacja: 2013-09-20

Opis:
Buffer overflow in the PPP Access Concentrator (PPPAC) on the SEIL/x86 with firmware before 2.82, SEIL/X1 with firmware before 4.32, SEIL/X2 with firmware before 4.32, SEIL/B1 with firmware before 4.32, SEIL/Turbo with firmware before 2.16, and SEIL/neu 2FE Plus with firmware before 2.16 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted L2TP message.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IIJ -> Seil/b1 
IIJ -> Seil/neu 2fe plus 
IIJ -> Seil/turbo 
IIJ -> Seil/x1 
IIJ -> Seil/x2 
IIJ -> Seil/x86 
IIJ -> Eil%2fx2 firmware 
IIJ -> Seil%2fb1 firmware 
IIJ -> Seil%2fneu 2fe plus firmware 
IIJ -> Seil%2fturbo firmware 
IIJ -> Seil%2fx1 firmware 
IIJ -> Seil%2fx86 firmware 
IIJ -> Seil x2 firmware 

 Referencje:
http://www.seil.jp/support/security/a01396.html
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2013-000092
http://jvn.jp/en/jp/JVN43152129/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top