Podatność CVE-2013-4749


Publikacja: 2013-07-01

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the UserTask Center, Messaging (sys_messages) extension 1.1.0 and earlier for TYPO3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Usertask center messaging project -> Usertask center messaging 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/81584
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-extensions/typo3-ext-sa-2013-002/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top