Podatność CVE-2013-4807


Publikacja: 2013-08-05

Opis:
Unspecified vulnerability on the HP LaserJet Pro P1102w, P1606dn, M1212nf MFP, M1213nf MFP, M1214nfh MFP, M1216nfh MFP, M1217nfw MFP, M1218nfs MFP, and CP1025nw with firmware before 2013-07-26 20130703 allows remote attackers to modify data via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:C/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Brak
Affected software
VENDOR -> PRODUCT 
HP -> Laserjet pro m1214nfh mfp firmware 

 Referencje:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03825817
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03825817

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top