Podatność CVE-2013-4829


Publikacja: 2013-10-04   Modyfikacja: 2013-10-07

Opis:
HP LaserJet M4555, M525, and M725; LaserJet flow MFP M525c; LaserJet Enterprise color flow MFP M575c; Color LaserJet CM4540, M575, and M775; and ScanJet Enterprise 8500fn1 FutureSmart devices allow local users to read images of arbitrary scanned documents via unspecified vectors.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.5/10
2.9/10
2.7/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
HP -> Laserjet m525dn 
HP -> Color laserjet cm4540 
HP -> Laserjet m525f 
HP -> Color laserjet cm4540f 
HP -> Laserjet m725dn 
HP -> Color laserjet cm4540fskm 
HP -> Laserjet m725f 
HP -> Color laserjet m575dn 
HP -> Laserjet m725z 
HP -> Color laserjet m575f 
HP -> Laserjet m725z+ 
HP -> Color laserjet m775dn 
HP -> Scanjet enterprise 8500fn1 
HP -> Color laserjet m775f 
HP -> Color laserjet m775z 
HP -> Color laserjet m775z+ 
HP -> Laserjet enterprise color flow m575c 
HP -> Laserjet flow m525c 
HP -> Laserjet m4555 
HP -> Laserjet m4555f 
HP -> Laserjet m4555fskm 
HP -> Laserjet m4555h 

 Referencje:
https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c03888014

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top